Nama Nama Isteri Rasulullah S.A.W Dan Jumlah Isteri Rasulullah S.A.W

Nabi mengahwini ramai wanita atas suruhan Allah S.W.T. Isteri-isteri baginda digelar Ummul Mukminin yang bermaksud ibu kepada seluruh mukmin. Nabi berhenti berkahwin lagi setelah turunnya ayat yang memerintah supaya umat Nabi Muhammad hanya berkahwin sehingga empat. Nabi juga mempunyai keistimewaan boleh berkahwin lebih daripada empat. Berikut adalah senarai Ummahatul Mukminin:

Nama Isteri Nabi Muhammad SAW

 

Khadijah Al Khuwailid

Khadijah adalah seorang ahli peniagaan Mekah dari keluarga yang dihormati.Khadijah adalah isteri pertama Rasulullah saw. Dia berkawin dengan Nabi sw. ketika berusia 40 tahun dan Nabi saw berumur 25 tahun. Khadijah telah melahirkan 6 orang anak hasil perkahwinan mereka.. Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah saw. Dia banyak membantu Nabi saw. dalam usaha da’wah Islam peringkat awal di Makkah. Saidina Ali pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah saw. berkata ,” Sebaik- baik wanita di zaman itu ialah Maryam anak Imran dan sebaik-baik wanita di zamannya adalah Khadijah anak Khuwailid. Khadijah meninggal pada tahun kesepuluh selepas kenabian dan digelar tahun kesedihan kerana pada tahun itu juga Abu Talib bapa saudara Nabi saw. meninggal dunia.

Saudah binti Zumah

Rasulullah saw mengahwini Saudah pada usia 55 tahun, selepas kewafatan Khadijah. Sebelum itu Saudah dan suaminya Assakran bin Amr telah berhijrah ke Habsyah dan suaminya meninggal di sana. Selepas Rasulullah saw mengahwini Saudah , ramai daripada kaumnya memeluk Islam.

Aisyah binti Abu Bakar As Siddiq

Aisyah bekahwin dengan Rasulullah saw. ketika berusia 9 tahun di Madinah. Aisyah adalah seorang yang cerdik. Menjadi kebiasaan bagi muslimat pada masa itu bertanyakan Asiyah tentang masaalah agama .Aisyah banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah saw . Dia adalah seorang yang faqih di kalangan sahabat. Hingga dikatakan jika dikumpulkan semua ilmu di kalangan Ummu Mukminin maka Ilmu Aisyah melebihi mereka semua.Satu peristiwa besar menimpa Aisyah iaitu fitnah yang dilalkukan oleh orang munafik terhadap dirinya yang dikenali sebagai hadith ifkh ( berita bohong ). Keluarga Rasulullah saw dan seluruh umat Islam Madinah menanggung beban perasaan yang amat berat sehinggalah Allah menurunkan wahyu menyucikan Aisyah. Rasulullah saw. wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun dan dia sendiri meninggal pada usia 63 tahun.

Hafsah binti Omar Al Khattab

Sebelum menjadi isteri Rasulullah saw. , Hafsah telah berkahwin dengan Khunis bin Huidhafa bin Qays as Sahami . Dia telah berhijrah ke Habsyah sebelum Madinah. Khunis telah turut serta dalam perang Badar. Semasa perang Uhud. Hafsah turut serta bersama suaminya Khunis . Hafsah merawat tentera yang terluka. Khunis syahid dalam perang Uhud. Selepas itu Rasulullah saw mengahwini Hafsah yang berusia 18 tahun ketika itu. Dia sangat rapat dengan Aisyah.

Zainab binti Khuzaimah

Dia adalah isteri kepada Ubaidah bin Al Harith sebelum berkahwin dengan Nabi saw. Zainab juga dikenali sebagai Ummu al Masakin. Berkahwin Nabi saw. ketika berusia 60 tahun dan meninggal 2 tahun kemudian.Ummu Salamah

Namanya ialah Hindun binti Abi Umayyah. Dia memeluk Islam bersama suaminya Abdullah bin Abdul Asad. Ummu Salamah digelar Perempuan Dua Hijrah , kerana ia berhijrah dua kali ke Madinah. Hijrah yang pertama gagal kerana dihalang oleh kaumnya. Setelah Suaminya meninggal di Madinah , Rasulullah saw mengahwininya.

Maria Al Qibti

Pada mulanya Maria adalah seorang hamba yang dihadiahkan oleh raja Mesir, Mauquqis yang beragama Nasara kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw telah memerdekakanya kemudian mengahwininya. Maria telah melahirkan Ibrahim tetapi meninggal semasa kecil. Beliau meninggal lima tahun selpas kewafatan Rasulullah saw. Semasa Khalifah Muawiyah bin Abi sufyan, kampong kelahiran Maria telah dikecualikan dari sebarang cukai sebagai menghormati isteri Rasulullah saw.

Juwairiyah binti Al Harith

Beliau adalah orang Yahudi dari Bani Mustaliq. Ayahnya adalah ketua Bani Mustaliq. Selepas peperangan dengan bani Mustaliq , Juwairiyah dalah di antara tawanan perang. Rasulullah saw telah membebaskan Juwariyah dan mengahwininya. Sebaik sahaja Rasulullah saw. berkahwin dengan Juwairiyah, semua sahabat membebaskan tawanan Yahudi dengan menganggap semua mereka adalah ipar Nabi saw bagi menghormati Rasulullah saw. Aisyah mengatakan dia tidak mengetahui ada orang lain yang lebih membawa kebaikan kepada kaumnya seperti Juwairiyah.

Ummu Habibah

Nama beliau Ramlah dan adalah anak Abu Sufyan pemimpin Quraisyh. Sebelum berkahwin dengan Nabi saw. Ummu Habibah berkahwin dnegan Ubaidillah bin Jahsy saudara kepada Zainab binti Jahsy. Mereka telah berhijrah ke Habsyah. Setelah beberapa lama di Habsyah, uaminya Ubaidillah telah keluar dari Islam dan memeluk Nasara, dan meninggal di sana. Ummu Habibah tetap dengan Islam. Rasulullah saw. telah menghantar utusan dan menyuruh Najasyi Raja Habsyah mengawinkan Ummu Habibah dengannya.


Maimunah

Maimunah binti Al Harith Al Hilaliyyah telah berkahwin dua kali sebelum berkahwin dengan Rasulullah saw. .Ketiaka berkahwin dengan Nabi saw. usianya 30 tahun. Beliau meninggal ketika berusia 80 tahun dan adalah isteri Rasulullah saw yang paling akhir meninggal.

Safiyah binti Huyay bin Akhtab

Dia adalah anak pemimipin Yahudi dari Bani Nadhir. Safiyah menjadi tawanan selepas perang Khybar kerana orang Yahudi khianat dalam perang Ahzab.. Suaminya mati dalam perangt itu. Oleh kerana menghormati Safiyah anak ketua Bani Nadir Rasullah saw. memberi pilihan samaada ia kekal dengan agama Yahudi dan pulang kepada kaumnya atau menerima Islam dan berkahwin dengan Rasulullah saw. Safiyah telah memilih berkahwin Nabi saw.

Zainab binti Jahsy

Dia dilahirkan di kalangan keluarga terhormat Quraish iaitu cucu Abdul Muttalib. Dia berkahwin dengan Nabi saw. pada tahun 5 H. Rasulullah saw. telah mengahwinkan Zainab dengan Zaid bin Harithah iaitu anak angkatnya. Perkahwinan ini tidak menggembirakan Zainab kerana perbezaaan kedudukan keluarga dan akhirnya Zaid menceraikan Zainab setelah diizinkan oleh Rasulullah saw. Setelah selesai edah Allah memerintahkan Rasulullah saw. mengahwini Zainab untuk mengajar umat Islam bahawa boleh mengahwini janda anak angkat.

Zainab adalah seorang yang sangat kuat beribadat sehingga ia menggantungkan tali dirumahnya. Apabila ia penat bersembahyang atau mengantuk maka ia akan bergantung pada tali itu supaya ia boleh terus berdiri. Zainab juga adalah seorang pemurah. Pernah berlaku apabila Saidain Omar memberikan sebahagian dari ghanimah perang terhadap Parsi . Maka Zainab pun menyuruh hambanya menyenaraikan semua orang miskin di Madinah lalu dibahagikan kepada mereka harta itu berjumlah 80 dinar. Zainab adalah isteri Nabi saw yang pertama mengiringinya setelah kewafatan Nabi saw.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*